Whole Brain Technology®

Et valideret system til at forstå og udvikle dine tankeprocesser.

Whole Brain Thinking®

Med Whole Brain Thinking® kan du skabe accept og anerkendelse af forskelle blandt ledere og medarbejdere i din virksomhed og få værktøjer til at udnytte den mangfoldighed i tænkning, der eksisterer.

Tanker opstår i et komplekst samspil mellem forskellige centre i hjernen og på kryds og tværs af de neurale netværk. De dannes under påvirkning af det, der foregår i situationen, det der er i fokus, vores mål og målsætninger med tankerne, vores erindringer og følelser og vores forestillinger om fremtiden.

At forstå tanker og hvad de betyder for adfærd og reaktioner er ikke enkelt. Dog er der karakteristika og tendenser i vores tænkning, der er enkle at gå til. Den validerede metafor for de fire grundlæggende tænkemåder vi alle benytter, The Whole Brain Model®, er et godt eksempel. Langt de fleste mennesker har intuitivt let ved at forholde sig til og tale med om de fire tænkemåder, der er beskrevet i modellen. Måske fordi de netop er et udtryk for hovedtendenser i vores tænkning.

Modellen er en let indgang til, på en systematisk og struktureret måde, at tale om både præferencestyrede og mulige tilgange til for eksempel problemløsning eller kommunikation: Hvordan ville de forskellige tænkemåder gribe opgaven an, og hvad ville resultatet blive? Udgangspunktet bliver således de muligheder vi har, og hvordan de muligheder kan bruges konstruktivt.

Whole Brain®

HBDI®

De konkrete værktøjer, vi benytter til facilitering og i dagligdagen, omfatter blandt andet:

  • The Whole Brain Model® som en grundskabelon og fælles sprog for mulige tilgange til for eksempel opgaveløsning eller afholdelse af møder. Modellen kan benyttes i planlægningsfasen, løbende til udarbejdelse af blandt andet tjeklister og evalueringer og som perspektiverende værktøj i forbindelse med for eksempel overvejelser om kommunikations- eller ledelsesstil i forskellige situationer og til forskellige mennesker/personas
  • HBDI® profilerne som visualiserer individuelle- og teampræferencer. De kan benyttes refleksivt: Hvorfor gør jeg/vi, som jeg/vi gør? Til dialog om forskelligheder: Hvorfor og hvordan er vi forskellige? Til samarbejde i forhold til udfordringer og muligheder ved forskellige tankepræferencer: Hvordan kan vi udnytte forskellene konstruktivt?
  • Diversity kort der indeholder stikord, som let og løbende kan give inspiration. De kan bruges til introduktion, opstart af workshops, feedback øvelser og meget andet
  • Squeeze Brains og lignende objekter i fire farver der fungerer som artefakter og visuelle påmindelser om både de mulige tilgange og vores individuelle præferencer

Disse og andre værktøjer kalder vi samlet Whole Brain Technology®.

Moduler

Kunne du tænke dig din
HBDI® profil?

Besvar HBDI® spørgeskemaet online og få din profil og forklarende materiale i forbindelse med en personlig tilbagemelding hos Herrmann International Denmark. Materialet du får sammen med din profil indeholder 4 sektioner:

  • Baggrund og forståelse for præferencemodellen,
  • Læs din profil skridt for skridt,
  • Typiske og generelle karakteristika ved profiler med same profilkode som din, som du kan bruge til sammenligning og refleksion,
  • Ideer og øvelser du kan bruge når du vil udforske din HBDI® profil.

HBDI® Fundamentals: Introduktion til Whole Brain e-læring

Udforsk hvordan dine tankepræferencer påvirker din interaktion med verden omkring dig i dit eget virtuelle klasselokale. Det er sjovt. Det er nemt. Og måske vil det ændre den måde du tænker om dig selv og verden på.

HERRMANN INTERNATIONAL DENMARK

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, Boks 71

DK-2100 København Ø,Danmark

KONTAKT OS

Susanne Manly
Mobil: +45 41 24 66 33 - Email : manly@hbdi.dk

Frank Brodersen
Mobil: +45 26 29 71 72 - Email : brodersen@hbdi.dk

Kathrine Helt
Mobil: +45 26 82 70 43 - Email : helt@hbdi.dk

Frederik G. Berthelsen
Mobil: +45 23 70 02 66 - Email : berthelsen@hbdi.dk

Følg os