HBDI® Profilerne

HBDI® Profilerne

HBDI® profilerne er et praktisk værktøj, der fremmer de refleksive processer omkring, hvorfor vi mennesker er forskellige, motiveres af forskellige ting, har forskellige præferencer for læring, oplever ting forskelligt og kommunikerer forskelligt. Profilerne er et effektivt dialogværktøj, når vi skal tale om vores forskelligheder og forskellige tilgange, som noget der er naturligt og kan bruges konstruktivt i dagligdagens arbejdsprocesser.

HBDI® profilerne afdækker personlige tankepræferencer. Vi benytter alle sammen hele hjernen, men vi har forskellige grader af dominans eller rettere præference for forskellige måder at tænke på. Det kommer blandt andet til udtryk i forskellige måder at løse opgaver på, forskelle i vores kommunikation, hvad vi har fokus på og er optaget af samt vores motivation. Vores tankepræferencer har således også betydning for vores adfærd og hvorfor vi gør, som vi gør, men det er der bestemt også andre ting, der har. HBDI® profilen er blot én af mange forskellige indgange til at udforske sig selv

HBDI® profilen udarbejdes på baggrund af et spørgeskema med 120 spørgsmål. Profilen udleveres altid i en mappe indeholdende følgende:

  • En grafisk fremstilling af din profil som er designet til at blive benyttet sammen med materiale og øvelser i mappen.
  • En grafisk fremstilling af din pres/stressprofil.
  • Et data resumé med flere detaljer om din profil.
  • En kortfattet beskrivelse og gennemgang af din profil.
  • Beskrivende materiale (baggrund, profilvejledning, profilkarateristika, øvelser).

Moduler

Kunne du tænke dig din
HBDI® profil?

Besvar HBDI® spørgeskemaet online og få din profil og forklarende materiale i forbindelse med en personlig tilbagemelding hos Herrmann International Denmark. Materialet du får sammen med din profil indeholder 4 sektioner:

  • Baggrund og forståelse for præferencemodellen,
  • Læs din profil skridt for skridt,
  • Typiske og generelle karakteristika ved profiler med same profilkode som din, som du kan bruge til sammenligning og refleksion,
  • Ideer og øvelser du kan bruge når du vil udforske din HBDI® profil.

HBDI® Fundamentals: Introduktion til Whole Brain e-læring

Udforsk hvordan dine tankepræferencer påvirker din interaktion med verden omkring dig i dit eget virtuelle klasselokale. Det er sjovt. Det er nemt. Og måske vil det ændre den måde du tænker om dig selv og verden på.

HERRMANN INTERNATIONAL DENMARK

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, Boks 71

DK-2100 København Ø,Danmark

KONTAKT OS

Susanne Manly
Mobil: +45 41 24 66 33 - Email : manly@hbdi.dk

Frank Brodersen
Mobil: +45 26 29 71 72 - Email : brodersen@hbdi.dk

Kathrine Helt
Mobil: +45 26 82 70 43 - Email : helt@hbdi.dk

Frederik G. Berthelsen
Mobil: +45 23 70 02 66 - Email : berthelsen@hbdi.dk

Følg os