Whole Brain® Technology

Door onze eigen waarnemingspatronen te begrijpen en er aandacht aan te schenken, kunnen we de waarnemingen van anderen beter begrijpen en er aandacht aan besteden -Ned Herrmann

Kaart

Ned Herrmann, directeur van de afdeling Management Education bij General Electrics in de USA, gebruikte hersenonderzoek als basis bij het ontwikkelen van het HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument®).

Gebaseerd op een enorm aantal gedragsanalyses, onwikkelde hij een model, een soort vereenvoudigde “kaart” van de verschillende denkstijlen die door mensen gebruikt worden. Deze kaart is uitgegroeid tot het HBDI® denkvoorkeur profiel.

Het individuele HBDI® assessment, waarvan de resultaten zichtbaar zijn in het model, toont de dominanties van het functioneren van de hersenen van een bepaalde persoon. Het denkvoorkeur-profiel , verkregen uit de antwoorden uit de vragenlijst, laat zien voor welke activiteiten iemand een voorkeur heeft en welke wellicht minder bevrediging geven.

Dit profiel gaat verder dan het binaire patroon van linker hersenhelft / rechter hersenhelft. Het is gebaseerd op een metaforisch model van het brein en bevat vier kwadranten. Deze vier kwadranten vormen samen wat Ned Herrmann noemde het “Whole Brain”.

Houd in gedachten dat het brein, omschreven door MacLean, fysiologisch is opgebouwd uit 3 lagen: het reptiele brein, centrum voor insticten, het lymbisch brein, verantwoordelijk voor emoties en de cortex, centrum voor cognitie.

Whole Brain®

Herrmann instrument

Het Herrmann instrument houdt rekening met het onderscheid tussen de twee bovenste levels en combineert deze met het model van Sperry over linker hersenhelft (logisch, analytisch, rationeel) en rechter hersenhelft (intuïtief, holistisch, imaginair).

Iedereen bezit, in verschillende mate, de mogelijkheid om situaties op verschillende manieren het hoofd te bieden. Van nature “vermijden”, “gebruiken” of “hebben we een sterke voorkeur voor” een bepaald gedrag, behorend bij één of meer van de 4 kwadranten A, B, C, en D.

Modules om te ontdekken

Wil jij je HBDI® profiel ontdekken?

Vul de HBDI® vragenlijst online in, je trainer coach zal je een volledige debriefing geven met daarin de onderdelen:

  • Het denkvoorkeur model begrijpen,
  • Je eigen profiel stap voor stap leren kennen,
  • Een overzicht van verschillende profielcodes met bijbehorende kenmerken, om te kunnen vergelijken en begrijpen,
  • Activiteiten en ideeën om je profiel verder te ontwikkelen voor persoonlijke groei.

HBDI® Fundamentals: introductie van de Whole Brain® leergang

Ontdek hoe jouw voorkeuren invloed hebben op de manier waarop jij omgaat met de wereld om je heen. Dit kan in je eigen virtuele klaslokaal. Het is leuk. Het is gemakkelijk. En, het zou de manier waarop je over jezelf en je omgeving denkt, weleens drastisch kunnen veranderen.

HERRMANN INTERNATIONAL NEDERLANDS

Schiphol Airport Tetra

Transpolispark

Siriusdreef 17-27

2132 WT Netherlands

NEEM CONTACT OP

Volg ons