VORES LØSNINGER TIL VIRKSOMHEDER

Whole Brain Thinking®

Værktøjerne bag Whole Brain Thinking® er udviklet af en organisation til brug i en organisation.

Profilerne blev udviklet som led i et større projekt af virksomheden General Electric, der handlede om at udvikle værktøjer til at forbedre opgaveløsning og fremme forståelse og accept af forskelligheder blandt organisationens ledere og medarbejdere. Praktiske værktøjer der på den ene side kunne fremme de refleksive processer omkring, hvorfor vi mennesker er forskellige, motiveres af forskellige ting, har forskellige præferencer for læring, oplever ting forskelligt og kommunikerer forskelligt. På den anden side skulle værktøjerne bruges til udvikling og dialog blandt ledere og medarbejdere omkring mulige tilgange til ledelse og opgaveløsning i organisationen og til generel forbedring af samarbejde og kommunikation.

Målet var således at udvikle værktøjer til dialog og udvikling, som var anvendelige i dagligdagens praksis, og værktøjerne blev derfor udviklet med bred anvendelse for øje. Netop bredden i anvendelsen af HBDI® viser værdien som organisatorisk værktøj. I dag anvendes værktøjerne både nationalt og internationalt af organisationer med stor variation i både størrelse og brancher og i forbindelse med en lang række forskellige problemstillinger og situationer. Dette indebærer blandt andet:
 

 • Lederkurser, projektlederkurser
 • Strategiudvikling og management konsulent ydelser
 • Teamudvikling
 • Organisationsudvikling, herunder forandringsprocesser, kommunikation og<
  sammenlægninger
 • Udvikling og tilrettelæggelse af undervisningsforløb
 • Kunder/personas
 • Stresshåndtering
 • Rekrutteringsprocesser
 • Mentoring for eksempel match mellem mentor og mentee
 • Personlig udvikling, coaching
 • Nytænkning og innovative processer

Anvendelsesomfanget af HBDI®

Vores konkrete løsninger til organisationer

Jo flere sammenhænge Whole Brain Thinking® introduceres og anvendes i, des mere udbredt og forankret bliver det fælles sprog omkring det, som bygges op i organisationen.

Vores konkrete løsninger til organisationer omfatter HBDI® profiler, faciliteringsværktøjer, profildatabase, litteratur, elæringsprogrammer samt eventuel hjælp og sparring i forbindelse med afholdelse af workshops og forløb til implementering af Whole Brain Thinking® i dagligdagens praksis og i ovennævnte sammenhænge.

Anvendelse af værktøjerne kræver certificering.

HERRMANN INTERNATIONAL DENMARK

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, Boks 71

DK-2100 København Ø,Danmark

KONTAKT OS

Susanne Manly
Mobil: +45 41 24 66 33 - Email : manly@hbdi.dk

Frank Brodersen
Mobil: +45 26 29 71 72 - Email : brodersen@hbdi.dk

Kathrine Helt
Mobil: +45 26 82 70 43 - Email : helt@hbdi.dk

Frederik G. Berthelsen
Mobil: +45 23 70 02 66 - Email : berthelsen@hbdi.dk

Følg os