vores losninger til individer

Uanset om vi er afsender eller modtager, er alle beskeder filtreret gennem vores tankepræferencer. Det samme gælder for dem vi interagerer med. Vores tankepræferencer har en indvirkning på vores daglige adfærd: Hvordan vi kommunikerer, lærer, administrerer og arbejder.

Efter omfattende statistiske undersøgelser af flere tusinde menneskers adfærd udviklede Ned Herrmann en let forståelig model for hvordan vi tænker. Denne model blev brugt til at udvikle præferenceprofilen HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument®). Herrmann’s model og HBDI® er en metaforisk præsentation af hjernen som indeholder fire kvadranter der hver repræsenterer en del af hjernens grundlæggende fysiologiske struktur. De fire kvadranter danner tilsammen, metaforen for hjernen som Herrmann kaldte “The Whole Brain Model®“.

Baseret på et valideret spørgeskema med 120 spørgsmål (oversat til 19 sprog), giver HBDI® enkeltpersoner, grupper, afdelinger og hele organisationen et klart billede af deres foretrukne tilgange til at behandle information. Vores præferenceprofiler måler tankepræferencer og giver et billede af foretrukne tænkemåder.

HBDI® profilen giver enkeltpersoner mulighed for at:

  • Identificere de aktiviteter og opgaver som de har præference for og dem, der er mere udfordrende for dem, også under pres,
  • Formulere og formidle budskaber mere effektivt,
  • Forstå og afkode budskaber, der sendes til dem,
  • Få kontrol over og udvikle væsentlige elementer i deres samarbejde med andre.

HBDI® profilen

HERRMANN INTERNATIONAL DENMARK

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, Boks 71

DK-2100 København Ø,Danmark

KONTAKT OS

Susanne Manly
Mobil: +45 41 24 66 33 - Email : manly@hbdi.dk

Frank Brodersen
Mobil: +45 26 29 71 72 - Email : brodersen@hbdi.dk

Kathrine Helt
Mobil: +45 26 82 70 43 - Email : helt@hbdi.dk

Frederik G. Berthelsen
Mobil: +45 23 70 02 66 - Email : berthelsen@hbdi.dk

Følg os