Parprofilen

HBDI® parprofilen er et komparativt studie, der sammenstiller to individuelle HBDI® profiler. Denne sammenstilling kan give værdifuld viden og indsigt omkring to personer med en nuværende eller fremtidig tæt samarbejdsrelation, som for eksempel leder/medarbejder, mentor/mentee, bestyrelsesformand/næstformand, vejleder/studerende.

Parprofilen indeholder:

  • Visuelle og faktuelle fremstillinger og sammenligninger af forskelle og ligheder i de to profilers tankepræferencer, informationsbearbejdning og foretrukne tilgange
  • Opmærksomhedspunkter rettet mod indbyrdes kommunikation og opgaveløsning
  • Forskelle og ligheder i de to personers besvarelser af HBDI® spørgeskemaetKunne du tænke dig din
HBDI® profil?

Besvar HBDI® spørgeskemaet online og få din profil og forklarende materiale i forbindelse med en personlig tilbagemelding hos Herrmann International Denmark. Materialet du får sammen med din profil indeholder 4 sektioner:

  • Baggrund og forståelse for præferencemodellen,
  • Læs din profil skridt for skridt,
  • Typiske og generelle karakteristika ved profiler med same profilkode som din, som du kan bruge til sammenligning og refleksion,
  • Ideer og øvelser du kan bruge når du vil udforske din HBDI® profil.
Læs mere

HBDI® Fundamentals: Introduktion
til Whole Brain e-læring

Udforsk hvordan dine tankepræferencer påvirker din interaktion med verden omkring dig i dit eget virtuelle klasselokale. Det er sjovt. Det er nemt. Og måske vil det ændre den måde du tænker om dig selv og verden på.

Mere information