In de HBDI workshop bij Black Rock hebben we ons afgevraagd wat nut en noodzaak van teamwork en onderlinge samenwerking is. Duidelijk was dat veel van de dag dagelijkse werkzaamheden heel goed (of zelfs beter) zelfstandig opgepakt kunnen worden. Zo kan je op jouw eigen manier goed werken aan een goede klantrelatie en dienstverlening.

Maar er zijn zéker ook thema’s, taken, activiteiten waarvan het nuttig is om van elkaar te léren of waarvan het handig is als één of twee mensen er expertise op ontwikkelen. Bovendien, want helaas ‘nobody’s perfect’, kunnen we elkaar aanvullen, elkaars kwaliteiten soms best goed gebruiken en kom je vaak sámen tot betere en creatievere ideeën. Dus ja, to be or not to be, toch best een goed idee om samenwerking en teamvorming te versterken!

Voorafgaand aan de workshop had iedereen een individueel HBDI profiel ingevuld. M.b.v. spel en een inhoudelijke introductie van het HBDI-gedachtengoed, probeerde iedereen in te schatten wélk profiel bij wíe hoorde en leerden we spelenderwijs denken in kleuren en denkvoorkeuren, maar ook in kwaliteiten en eigenschappen. Ja, en ook in ieders valkuilen. En is ‘blauw denken’ nu eigenlijk beter dan ‘rood’? Tja….. Belangrijk is om vaak juist de complementariteit op te zoeken, zo vul je elkaar aan en ben je ‘completer’ in je functioneren.

Nadat we de conclusie trokken dat samenwerken en elkaar als team versterken tóch relevant en waardevol is en we concreet maakten op welke gebieden gemeenschappelijkheid met name wenselijk is, keken we naar het relatief uitgesproken groepsprofiel van deze groep – mooi om te weten en verstandig om er rekening mee te houden!

Om de middag door te laten werken in de dagelijkse praktijk van iedereen, eindigden we met persoonlijke inzichten, voornemens en teamwensen, tenminste het inhoudelijke deel van de middag werd daarmee beëindigd. Gelukkig was daar nog de borrel en een lekker diner!