Nie ważne czy jesteśmy nadawcą czy odbiorcą treści, wszystkie przekazy są filtrowane przez nasz mózg i jego sposób myślenia. To samo tyczy się naszych rozmówców. Preferencje naszego mózgu mają wpływ na nasz sposób komunikowania się, uczenia się, zarządzania, pracownia i na całość naszych codziennych zachowań.

Badania statystyczne zachowań kilku tysięcy osób pozwoliły Nedowi Herrmannowi stworzyć narzędzie, które funkcjonuje jak uproszczona mapa różnych sposobów myślenia ludzi. Mapa ta określa profil preferencji, profil HBDI®. Oparty na metaforycznym przedstawieniu działania mózgu, zawiera cztery kwadranty A, B, C i D. Całość tych czterech kwadrantów tworzy to, co Ned Herrmann nazywa „Whole Brain” („kompletny umysł”).

Oparty na kwestionariuszu składającym się z 120 pytań (przetłumaczonym na 19 języków) HBDI® ukazuje przedstawienie graficzne pozwalające zidentyfikować style myślenia badanej osoby.

Jako narzędzie do badania preferencji, HBDI® jest wykazem stylów poznawczych danej osoby.

Profil HBDI® pozwala każdemu:

  • zidentyfikować naturę dziedzin i zadań, w których czuje się najlepiej oraz czynności, z którymi ma najwięcej problemów
  • skutecznie formułować i przekazywać komunikaty
  • rozumieć i rozszyfrować przekazy swoich rozmówców
  • opanować elementy składające się na swoje środowisko pracy

Aby odkryć swoje style myślenia, wypełnij kwestionariusz HBDI®