Aby rozwinąć Twoją firmę według Whole Brain®, Herrmann International proponuje oryginalną formułę – „Whole Brain Series”, która pozwoli Ci samemu stworzyć program szkolenia w zależności od potrzeb twojej organizacji.


+Whole Brain Thinking® Series

 • zarządzaj swoją drogą osobistą i zawodową
 • zmobilizuj wszystkie swoje zasoby intelektualne, by lepiej komunikować się
 • zarządzaj mobilnością – snapshot
 • „Whole Brain®” coaching
Whole Brain Management® Series

 • Dla managerów: skutecznie rekrutuj
 • Spójność zespołu/team building: usprawnij pracę zespołową
 • Dla managerów: poprowadź rozmowy służbowe
 • Rola managera i style zarządzania
 • Podnieś wartość swoich pracowników
 • Skutecznie delguj pracę


Thinking About Business Series

 • Pedagogika Whole Brain®
 • Dowartościuj i zarządzaj różnorodnością
 • Kreatywność: wyjdź poza ramy
 • Zarządzaj innowacją
Whole Brain Selling Series

 • pokoloruj swoich klientów
 • sprzedaż, inteligentny biznes: argumenty Whole Brain®
 • negocjacje (moduł tylko w języku angielskim)

Firma według Whole Brain®

W ramach jednej firmy, niektórzy ludzie postrzegają rzeczywistość w sposób rzeczowy, czują się swobodnie obcując z liczbami, danymi finansowymi i obliczeniami technicznymi. Są szybkimi i skutecznymi specjalistami.

Inni są drobiazgowi, zorganizowani, dogłębnie zajmują się tematem, w najdrobniejszych jego szczegółach. Czytają i poprawiają dokumenty, wymyślają i respektują procedury, znają i przestrzegają prawo, sprawdzają rachunki.

Są, lub będą pamięcią firmy.

Inni jeszcze mają łatwość nawiązywania kontaktów. Z łatwością komunikują się i tworzą miły wizerunek firmy. Motywują ludzi, znajdują mocne strony każdego i potrafią zaprząc wszystkich do pracy zespołowej.

Wszyscy doceniają ich umiejętności w kontaktach międzyludzkich a praca w HR lub z klientami pozwala je wykorzystać.

I wreszcie są ci kreatywni, z wyobraźnią, dla których nie ma problemów, są tylko rozwiązania. Ci ludzie potrafią łatwo się przystosować, czują skąd wieje wiatr, skierowani są na ryzyko, innowacje oraz odkrywanie nowych horyzontów.

Oczywiście, gdyby udało się te wszystkie kobiety i mężczyzn zatrudnić na stanowiskach, do których najlepiej się nadają, powstałaby idealna firma. Dzięki wszystkim tym odmiennym osobowościom razem wziętym, firma pracowałaby do „potęgi 4”. Potencjalnie taka firma istnieje wokół Ciebie a Twoi współpracownicy posiadają cztery uzupełniające się sposoby percepcji, które się na nią składają. Trudność polega na odpowiednim połączeniu ich energii.

Herrmann International Europe pomoże Ci zidentyfikować te energie, rozwinąć je, pogodzić uzupełniające się różnice i pomóc Twoim pracownikom osiągnąć cele poprzez zmianę zachowań.