Rekrutacja

Nasze rozwiązania pozwalają na dyskusję z zespołem pedagogicznym, tak by:

  • znaleźć i wybrać członków komisji według Whole Brain®
  • stworzyć tabele ewaluacyjne, które biorą pod uwagę więcej aspektów Whole Brain®Integracja absolwentów

HBDI® pozwoli wpisać do programów szkoleń integracyjnych jasne cele pedagogiczne, aby:

  • nauczyć się komunikować
  • lepiej poznać samego siebie
  • stworzyć robocze grupy podczas zajęć z komunikacji i kreatywności, prowadzić uczniów/studentów w trakcie ich edukacji i pomóc w wyborze studiów
  • pracować nad pojęciem skutecznego zespołuStworzenie osobistego i zawodowego planu

Staje się on coraz bardziej niezbędny na wyższych uczelniach. Jest to szczególnie istotne na politechnikach. Zawód inżyniera wymaga bowiem stałego podnoszenia poziomu wiedzy, gdyż technologia idzie cały czas naprzód.
HBDI® jest wtedy używane do rozważania pytania: „co będę robił za 10 lat?”. Pozwala również przygotować się studentom do stażu w firmach i wkroczyć w życie zawodowe.
Podejście to może być wykorzystywane, by zachęcić uczniów/studentów do zastanowienia się nad ich stylami uczenia się oraz stworzeniem zawodowego planu.
Odkrycie stylów uczenia się ma dwa cele:

  • zrozumieć, że istnieją specyficzne metody, by lepiej opanować niektóre aspekty uczenia się.
  • odwrócić relację klient/dostawca z nauczycielem; ten drugi punkt nie jest neutralny i ma bezpośredni wpływ na metodę uczenia wykładowców.
HBDI® jest używany, by zidentyfikować style uczenia się uczniów i zbudować wraz z nimi program rozwoju osobistego pozwalający zdobyć specyficzną metodologię, by lepiej i szybciej uczyć się: zapamiętywać, notować, pisać, itp.