Pair profile report

Profil pary łączy w sobie dwa indywidualne profile HBDI®. Jest to niezwykle cenne w ocenie relacji w parze manager/podwładny, mentor/adept lub pomiędzy partnerami w strategicznych relacjach biznesowych.

Profil pary uwypukla podobieństwa i różnice w sposobie myślenia badanej pary, w sposobie przetwarzania informacji i preferencjach w pracy. Pozwala wypracować metody usprawniające komunikację i poprawę wyników oraz wypracować i nauczyć się technik rozwiązywania konfliktów.Czy chcesz poznać swój profil
HBDI®?

Wypełnij swój kwestionariusz HBDI® online i otrzymaj swój poufny profil w ciągu 24 godzin wraz z książeczką zwierającą cztery sekcje:

  • poznaj model Whole Brain®
  • Twój profil krok po kroku
  • interpretacja Twojego profilu
  • porównanie Twojego profilu z innymi
Dowiedz się więcej

Moduł e-learningowy: HBDI® Fundamentals

Interaktywna sesja e-learningu na temat „preferencji naszego mózgu”, aby zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje model Whole Brain® i jak wykorzystać optymalnie wszystkie możliwości naszego umysłu.

Dowiedz się więcej