HBDI®

Model Whole Brain® Neda Herrmanna

Opierając się na badaniach dotyczących funkcjonowania mózgu dwóch neurobiologów Rogera Sperrego i Paula McLeana, amerykański badacz Ned Herrmann powiązał lateralizację mózgu z przetwarzaniem informacji. Udowodnił, że ludzie „selekcjonują” bodźce, które mobilizują ich do działania w zależności od „preferencji” swoich mózgów.

Na podstawie tego podejścia Ned Herrmann stworzył kwestionariusz HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument®), który po opracowaniu przekłada się na profil HBDI® badanej osoby. Dzięki temu można zrozumieć w jaki sposób nasze preferencje umysłowe wpływają na nasze wybory zawodowe, nasz sposób pracy, uczenia się, zarządzania i komunikowania się.

Ned Herrmann stworzył model, który funkcjonuje jak uproszczona mapa ludzkiego rozumu.

HBDI® - narzędzie do ukierunkowania i kształcenia

Preferencje umysłowe i sposoby uczenia się

Podczas procesu uczenia się, poszczególne partie mózgu wykorzystywane są w różnym stopniu w zależności od osoby. Doświadczenia wykazały, że istnieje istotne powiązanie pomiędzy profilem HBDI® danej osoby, jej działalnością zawodową i sposobem przyswajania wiedzy. Idea Whole Brain® pozwala uczyć się i uczyć innych, lepiej i szybciej biorąc pod uwagę różne style przyswajania wiedzy.

Specjaliści do spraw rozwoju zasobów ludzkich, po wielokrotnym zastosowaniu tego podejścia, są do niego przekonani, gdyż okazało się bardzo skuteczne w przypadku wielu kursantów w bardzo różnych dziedzinach.

Profil Herrmann i ukierunkowanie

Dla narzędzia Herrmann nie ma dobrej albo złej odpowiedzi jako takiej. Nie jest to ani test w psychologicznym tego słowa znaczeniu, ani sposób oceny możliwości intelektualnych w sensie IQ. W przypadku ukierunkowania profil Herrmann pozwala sprecyzować naturę obszarów, w których dana osoba będzie czuć się dobrze i te dziedziny, w których będzie mieć więcej trudności.Czy chcesz poznać swój profil
HBDI®?

Wypełnij swój kwestionariusz HBDI® online i otrzymaj swój poufny profil w ciągu 24 godzin wraz z książeczką zwierającą cztery sekcje:

  • poznaj model Whole Brain®
  • Twój profil krok po kroku
  • interpretacja Twojego profilu
  • porównanie Twojego profilu z innymi
Dowiedz się więcej

Moduł e-learningowy: HBDI® Fundamentals

Interaktywna sesja e-learningu na temat „preferencji naszego mózgu”, aby zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje model Whole Brain® i jak wykorzystać optymalnie wszystkie możliwości naszego umysłu.

Dowiedz się więcej