Værktøjerne bag Whole Brain Thinking® er udviklet af en organisation til brug i en organisation.

Profilerne blev udviklet som led i et større projekt af virksomheden General Electric, der handlede om at udvikle værktøjer til at forbedre opgaveløsning og fremme forståelse og accept af forskelligheder blandt organisationens ledere og medarbejdere. Praktiske værktøjer der på den ene side kunne fremme de refleksive processer omkring, hvorfor vi mennesker er forskellige, motiveres af forskellige ting, har forskellige præferencer for læring, oplever ting forskelligt og kommunikerer forskelligt. På den anden side skulle værktøjerne bruges til udvikling og dialog blandt ledere og medarbejdere omkring mulige tilgange til ledelse og opgaveløsning i organisationen og til generel forbedring af samarbejde og kommunikation.

Målet var således at udvikle værktøjer til dialog og udvikling, som var anvendelige i dagligdagens praksis, og værktøjerne blev derfor udviklet med bred anvendelse for øje. Netop bredden i anvendelsen af HBDI® viser værdien som organisatorisk værktøj. I dag anvendes værktøjerne både nationalt og internationalt af organisationer med stor variation i både størrelse og brancher og i forbindelse med en lang række forskellige problemstillinger og situationer. Dette indebærer blandt andet:

 • Lederkurser, projektlederkurser
 • Strategiudvikling og management konsulent ydelser
 • Teamudvikling
 • Organisationsudvikling, herunder forandringsprocesser, kommunikation og sammenlægninger
 • Udvikling og tilrettelæggelse af undervisningsforløb
 • Kunder/personas
 • Stresshåndtering
 • Rekrutteringsprocesser
 • Mentoring for eksempel match mellem mentor og mentee
 • Personlig udvikling, coaching
 • Nytænkning og innovative processer

Jo flere sammenhænge Whole Brain Thinking® introduceres og anvendes i, des mere udbredt og forankret bliver det fælles sprog omkring det, som bygges op i organisationen.

Vores konkrete løsninger til organisationer omfatter HBDI® profiler, faciliteringsværktøjer, profildatabase, litteratur, elæringsprogrammer samt eventuel hjælp og sparring i forbindelse med afholdelse af workshops og forløb til implementering af Whole Brain Thinking® i dagligdagens praksis og i ovennævnte sammenhænge.

Anvendelse af værktøjerne kræver certificering.

Du kan læse mere om HBDI® certificering her

Udvikl din virksomhed

Ved at få det bedste ud af dine medarbejderes tænkestile

Hver af de fire kvadranter afspejler en måde at tænke på:

 • Kvadrant A er specialiseret til analyse, tal, finansielle data og tekniske aspekter.
 • Kvadrant B er omhyggeligt, organiseret og praktisk orienteret. Det udvikler og følger procedurer, har styr på paragrafferne, og detaljerne i regnskabet osv.
 • Kvadrant C er optaget af relationer og hvordan de spiller sammen for dig selv og andre.
 • Kvadrant D er åbent, fantasifuldt og orienteret mod risikovillighed og nye muligheder.

Det er klart, at hvis vi som mennesker alene var defineret af vores præferencer kunne du designe den ideelle organisation og ansætte personer alene på baggrund af deres præferencers specialisering, og teoretisk opnå fremragende resultater. Men det er vi ikke. Potentialet i at få maksimalt ud af dine medarbejdere ved at udnytte de 4 komplementære perceptionsmåder der ligger i The Whole Brain Model® er dog til stede i organisationen. Udfordringen ligger i at få synergi ud af disse komplementære tænkemåder.

Herrmann International Denmark kan hjælpe dig med at identificere hvordan disse tænkemåder er repræsenteret i din organisation, og med at udvikle dine ledere og ansatte så de komplementære forskelle bruges konstruktivt/synergistisk. Og samtidig hjælpe dine medarbejdere med at overskride deres præferencemæssige komfortzone – et godt udgangspunkt for nytænkning.